Η Εταιρεία Θεραπευτικής Γυμναστικής και Ειδικής Φυσικής Αγωγής είναι επιστημονική εταιρεία που ιδρύθηκε το 2007 και αναγνωρίσθηκε με την υπ’ αριθμόν 11627/2007 απόφαση του μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Οι σκοποί της εταιρείας αναφέρονται  αναλυτικά στο καταστατικό.
 
Η Εταιρεία έχει δική της σφραγίδα, με την επωνυμία “Ελληνική Εταιρεία Θεραπευτικής Γυμναστικής και Ειδικής Φυσικής Αγωγής”. Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό, χρησιμοποιείται η επωνυμία “ Hellenic Association of Therapeutic Exercise and Special Physical Education”.
 
 
Η ίδρυση της Εταιρείας αποτελεί την απαρχή μίας μεγάλης προσπάθειας προαγωγής της θεραπευτικής γυμναστικής και ειδικής φυσικής αγωγής στην Ελλάδα. Μέσα από την οργάνωση πανελληνίων και διεθνών συνεδρίων, ημερίδων, σεμιναρίων, και προγραμμάτων πρακτικής εκπαίδευσης, η Εταιρία αποσκοπεί στην εκπαίδευση, εξειδίκευση και συνεργασία των επαγγελματιών διαφορετικών ειδικοτήτων που συνθέτουν τον ευρύτερο τομέα της ειδικής αγωγής. Επιπλέον, βασικοί στόχοι της εταιρείας είναι η στήριξη των καθηγητών φυσικής αγωγής στο καθημερινό έργο τους, η προώθηση των διαδικασιών ένταξης, η έγκαιρη διάγνωση και ο σχεδιασμός προγραμμάτων παρέμβασης για άτομα με αναπηρία καθώς και  η ανάπτυξη επιστημονικών σχέσεων με ομοειδείς εταιρείες και φορείς του Ελληνικού και διεθνούς χώρου.


Γιατί να γίνεις μέλος

 
Αν είσαι μέλος της εταιρείας θα έχεις άμεση πρόσβαση σε όλα τα επιστημονικά, επαγγελματικά, αθλητικά αλλά και κοινωνικά θέματα που αφορούν στο χώρο της Ειδικής Φυσικής Αγωγής και Θεραπευτικής Γυμναστικής. Θα έχεις άμεση ενημέρωση για όλες τις επιστημονικές δράσεις, τα συνέδρια και τις ημερίδες που διοργανώνονται. Κάθε μέλος με την προσωπική του εμπειρία στο χώρο μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην ανάπτυξη της αλληλεγγύης μεταξύ όλων των μελών που ασχολούνται με τη Θεραπευτική Γυμναστική και Ειδική Φυσική Αγωγή. Όσα περισσότερα μέλη έχει η εταιρεία, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η συλλογική μας δύναμη ώστε να προασπίσουμε και να προάγουμε τα επαγγελματικά δικαιώματα και συμφέροντα του κλάδου μας.
Για να γίνεις μέλος
Πρέπει να καταθέσεις την ετήσια συνδρομή για τα δόκιμα και τακτικά μέλη, η οποία ανέρχεται στα 20 ευρώ και πρέπει να κατατίθεται στον εξής λογαριασμό:
ALPHA BANK:
GR420140714002002003825
και να συμπληρώσεις την Αίτηση Εγγραφής Μέλους
 

Όνομα χρήστη

Κωδικός πρόσβασης

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΕΠΟΙΚΟΙΝΩΝΙΑ