Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  1. 1. Η προαγωγή της θεραπευτικής γυμναστικής και ειδικής φυσικής αγωγής (ή προσαρμοσμένης φυσικής δραστηριότητας) στην Ελλάδα, ως μέσων αποκατάστασης ατόμων με ειδικές ανάγκες ή πασχόντων από χρόνια οργανικά νοσήματα.
  2. 2. Η συνεργασία ειδικών, όπως εξειδικευμένων καθηγητών φυσικής αγωγής, ιατρών αναπτυξιολόγων και κλινικών ειδικοτήτων, φυσικοθεραπευτών, παιδαγωγών, εργοθεραπευτών, ψυχολόγων κ.ά.
  3. 3. Η έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση σε αναπτυξιακές διαταραχές (νοητικές, κινητικές, αισθητηριακές), η πρόληψη νοσημάτων, η συμβολή στην αποκατάσταση κινητικών δυσκολιών προερχομένων από το νευρικό ή μυοσκελετικό σύστημα, η συμβολή στη θεραπεία χρονίων οργανικών παθήσεων.
  4. 4. Η ανάπτυξη επιστημονικών σχέσεων και επαφών με ομοειδείς εταιρείες του Ελληνικού και διεθνούς χώρου, ιδιαίτερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  5. 5. Η οργάνωση προγραμμάτων άσκησης και άθλησης σε συνεργασία με αντίστοιχες ελληνικές ή άλλες εταιρείες του εξωτερικού.
  6. 6. Η συμβολή στην εκπαίδευση και εξειδίκευση πτυχιούχων των τμημάτων φυσικής αγωγής, αλλά και άλλων ανώτερων και ανώτατων τμημάτων, όπως φυσικοθεραπείας, νοσηλευτικής κ.ά.
  7. 7. Η οργάνωση συνεδρίων, πανελληνίων και διεθνών, ημερίδων, σεμιναρίων, ειδικών φροντιστηρίων και προγραμμάτων πρακτικής εκπαίδευσης κ.α. με θέματα σχετικά με τους σκοπούς της εταιρείας.
  8. 8. Η συμβολή της Εταιρείας στις διαδικασίες διαμόρφωσης προγραμμάτων εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης στην ειδική αγωγή, ειδική φυσική αγωγή και θεραπευτική γυμναστική.
  9. 9. Η δημιουργία βιβλιοθήκης με περιοδικά και εξειδικευμένα σχετικά και συναφή συγγράμματα.

Όνομα χρήστη

Κωδικός πρόσβασης

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΕΠΟΙΚΟΙΝΩΝΙΑ