ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ FORUM

Αναζήτηση για λέξη / λέξεις:

Επιλογή κατηγορίας:

Επιλογή
Επιλογή
1 - Θέματα που αφορούν τον κλάδο και την Εκπαίδευση παιδιών με αναπηρίες
2- Αυτισμός
Αισθητηριακές διαταραχές
Γνωστικές διαταραχές
Ένταξη -Ενσωμάτωση
Κινητικές αναπηρίες
Οργανικά νοσήματα - Χρόνιες παθήσεις
Ψυχοκινητική Ανάπτυξη

Πρόσχεδιο του νέου νόμου περί Ειδικής Αγωγής

voula04 Μαι. 2014
21:55:35
Αγαπητά μέλη της εταιρείας,

Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το Πρόσχεδιο του νέου νόμου περί Ειδικής Αγωγής στη διεύθυνση του Υπουργείου http://www.opengov.gr/ypepth/?p=1963

Μετά από πολύ προσεκτική μελέτη του προσχεδίου νόμου έγραψα μία επιστολή που την έστειλα στο ΔΣ της Εταιρείας και σε κάποια μέλη για να την επεξεργαστούμε  όλοι μαζί. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τρίτη 6/5 και ο νόμος θα ψηφιστεί στις 9/5. Σας παραθέτω λοιπόν την επιστολή προς επεξαργασία και σας προσκαλώ να επισκεφτείτε τη σελίδα της κυβέρνησης για να δείτε τι λένε τα άρθρα που αφορούν στην ειδικότητα μας και αναφέρονται στην επιστολή! Επίσης θα ήταν πολύ σημαντικό να στείλετε εδώ στο φόρουμ οποιοδήποτε σχόλιο σας θα ήταν χρήσιμο για να μπορέσουμε ως εταιρεία να διεκδικήσουμε τα συμφέροντα μας.Επιστολή:

Αξιότιμε κ. Υπουργέ και κύριοι Υφυπουργοί,

Η Ελληνική Εταιρεία Θεραπευτικής Γυμναστικής και Ειδικής Φυσικής Αγωγής (www.eletefa.gr) αποτελεί από το έτος ίδρυσης της (2007), την κοινή έκφραση μελών ΔΕΠ όλων των ΤΕΦΑΑ της χώρας αλλά και όλων των Καθηγητών Φυσικής Αγωγής που έχουν επιλέξει να υπηρετούν τη συγκεκριμένη ειδικότητα που αφορά στα παιδιά, στους νέους και στους ενήλικες με αναπηρίες.

Μελετώντας το προσχέδιο νόμου που τέθηκε σε διαβούλευση θα θέλαμε να αναφερθούμε σε μερικά καίρια σημεία του νόμου που αφορούν στην  ειδικότητα ΠΕ 11.01 (Καθηγητές Ειδικής Φυσικής Αγωγής). Αρχικά, θα θέλαμε να τονίσουμε τη σημαντικότητα της αλλαγής του άρθρου 20 παραγράφος 1.5. Η κύρια ειδικότητα που δίνεται προπτυχιακά είναι πολύ σημαντικό να υπολογίζεται αλλά χωρίς να παραβλέπεται το γεγονός ότι υπάρχουν πολλοί απόφοιτοι με περαιτέρω εξειδίκευση-επιμόρφωση με μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους στην Ειδική Φυσική Αγωγή. Αναγνωρισμένοι μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι δίνονται από όλα  τα ΤΕΦΑΑ της χώρας που αποκτώνται μετά από διετείς έως και εξαετείς επιπλέον σπουδές και έρευνα στο χώρο της Ειδικής Φυσικής Αγωγής. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό η κατάταξη των ΠΕ 11.01 να γίνεται με βάση το άρθρο 20 της παρ. 1.3 του νόμου 3899/2008 (περί τυπικών προσόντων) όπου δίνεται προτεραιότητα στους Κ.Φ.Α α) με διδακτορικό στην ΕΑΕ ή στην ΕΦΑ, β) μεταπτυχιακό στην ΕΑΕ ή στην ΕΦΑ και γ) πτυχιούχους ΤΕΦΑΑ με κύρια ειδικότητα την «ΕΑΕ» ή την «Ειδική Φυσική Αγωγή-Θεραπευτική Γυμναστική» ή την «Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή» ή την  «Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή» ή την «Άσκηση σε Χρόνιες Παθήσεις και Αναπηρία». Θεωρούμε απόλυτα αξιοκρατικό να ισχύσει ότι στην παράγραφο 1.6 των κλάδων ΠΕ (Καθηγητών δευτεροβάθμιας ΕΑΕ) με προέκταση «0.50» (να διαγραφεί το εκτός του κλάδου ΠΕ 11.01) και να αναγνωρίζονται οι μεταπτυχιακές σπουδές όπως προβλέπεται και για τις υπόλοιπες ειδικότητες. Εξάλλου, τα ΤΕΦΑΑ της χώρας μπορούν να δίνουν εξειδίκευση κατά το τελευταίο έτος σπουδών αλλά δεν είναι αμιγώς τμήματα Ειδικής Αγωγής και έτσι υποτιμάται και ο ρόλος των μεταπτυχιακών σπουδών που δίνεται από τα ίδια τα τμήματα.  Επιπλέον, η ειδικότητα της Ειδικής Φυσικής Αγωγής άρχισε να δίνεται στα ΤΕΦΑΑ της χώρας μετά το 1997. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι κάποιος που τελείωσε το 1996, έκανε μεταπτυχιακό και διδακτορικό στην ΕΦΑ και δούλεψε 10 χρόνια ως αναπληρωτής, θα βρίσκεται πίσω στην κατάταξη σε σχέση με έναν απόφοιτο του 2013 με κύρια ειδικότητα ΕΦΑ. Επιπλέον, αν ισχύσει ο νόμος με βάση το συγκεκριμένο προσχέδιο, ακόμη και μεταξύ 2 αποφοίτων με κύρια ειδικότητα κάποιος που τελείωσε το 2001 και έχει μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο, βρίσκεται πίσω στη σειρά κατάταξης από έναν πτυχιούχο του 2000 αφού η κατάταξή τους γίνεται με βάση το έτος κτήσης πτυχίου, απαξιώνοντας έτσι τις μεταπτυχιακές σπουδές.

Άλλα καίρια σημεία που θίγουν την επιστήμη της Φυσικής Αγωγής και ιδιαίτερα της Ειδικής Φυσικής Αγωγής είναι σημεία στα άρθρα 04 και 13 (Διαγνωστικοί, αξιολογικοί και υποστηρικτικοί φορείς και Ίδρυση και οργάνωση των ΚΕΔΔΥ, αντίστοιχα), 06 (φοίτηση) και 14 (Επιλογή σχολικών συμβούλων ΕΑΕ και ΕΕΠ). Πιο συγκεκριμένα, στη διεπιστημονική ομάδα αξιολόγησης των ΚΕΔΔΥ δεν υπάρχει Εκπαιδευτικός Ειδικής Φυσικής Αγωγής. Και ενώ οι κύριες αρμοδιότητες των ΚΕΔΔΥ, με βάση το νόμο, είναι η ανίχνευση και η διαπίστωση του είδους και του βαθμού των δυσκολιών καθώς και η κατάρτιση εξατομικευμένων ή ομαδικών προγραμμάτων διδακτικής υποστήριξης και δημιουργικής απασχόλησης των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο σύνολο των παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, θεωρήθηκε ότι δεν είναι απαραίτητη η παρουσία Καθηγητή Ε.Φ.Α στη διεπιστημονική ομάδα! Διερωτόμαστε λοιπόν ποια ειδικότητα θα κάνει την κινητική αξιολόγηση αυτών των παιδιών! Η ανάπτυξη του παιδιού ξεκινά από τον κινητικό τομέα και οι αποκλίσεις σε κινητικές δεξιότητες αποτελούν τις  πρώτες ενδείξεις διαταραχών που σχετίζονται σχεδόν με όλες τις ομάδες παιδιών με ΕΕΑ (όπως π.χ με Νοητική Ανεπάρκεια, Αυτισμό, Διαταραχή του κινητικού συντονισμού, Διάσπαση Προσοχής με Υπερκινητικότητα και πολλές άλλες).  Στον κύκλο τόσο των προπτυχιακών, όσο και των μεταπτυχιακών σπουδών των Κ.Φ.Α με εξειδίκευση στην ειδική αγωγή γίνεται εκπαίδευση των φοιτητών στην ανίχνευση και αξιολόγηση των κινητικών δεξιοτήτων καθώς και στην έγκαιρη παρέμβαση και  στο σχεδιασμό κατάλληλων προγραμμάτων ψυχοκινητικής ανάπτυξης. Εξάλλου, τα τρέχοντα προγράμματα σπουδών των ΤΕΦΑΑ της χώρας καθώς και η εκτεταμένη και αναγνωρισμένη στη διεθνή βιβλιογραφία έρευνα (www.scopus.com) που σχετίζεται με την αξιολόγηση και την παρέμβαση σε παιδιά και άτομα με αναπηρίες, αποδεικνύει περίτρανα την επιστημονική κατάρτιση των Κ.Ε.Φ.Α.

Επίσης, ενώ υπάρχει πρόβλεψη στο άρθρο 6 (φοίτηση) για εκπαιδευτικό ΕΑ σε τάξη ένταξης ή παράλληλης στήριξης δεν ισχύει αυτό και για το μάθημα της Φ.Α. Με δεδομένη τη σημασία της κίνησης ως μέσο διαπαιδαγώγησης και ανάπτυξης της προσωπικότητας των παιδιών με αναπηρίες και της κυρίαρχης θέσης που κατέχει το μάθημα της Ειδικής Φυσικής Αγωγής διεθνώς (Ευρώπη και Η.Π.Α.),  το οποίο συμπεριλαμβάνεται και θεωρείται ισότιμο με τα άλλα μαθήματα στα σχολεία και στα κέντρα εκπαίδευσης Ατόμων με Αναπηρία, θεωρούμε λυπηρό και άδικο για τους μαθητές με ΕΕΑ που φοιτούν στα τυπικά σχολεία τον έμμεσο αποκλεισμό τους από αυτό. Οι κινητικές διαταραχές που αποτελούν συνοδό πρόβλημα των περισσοτέρων παιδιών με ΕΕΑ γίνονται περισσότερο φανερές στο μάθημα της ΦΑ με αποτέλεσμα το μάθημα που αποτελεί εκτός από μέσο προαγωγής της υγείας, το σημαντικότερο μέσο κοινωνικοποίησης και ψυχαγωγίας των μικρών παιδιών, να τα «αναγκάζει» στην απομόνωση και στην περιθωριοποίηση. Εξάλλου, οι εκπαιδευτικές ανάγκες των συγκεκριμένων παιδιών στα τμήματα ένταξης ή παράλληλης στήριξης μπορούν να εξυπηρετηθούν μόνο από καθηγητές Ε.Φ.Α. που έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις προσαρμογής και εξατομίκευσης της διδασκαλίας του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στα πλαίσια του σχολικού περιβάλλοντος.

Τέλος, στο άρθρο 14 για την Επιλογή Σχολικών Συμβούλων ΕΑΕ και Συμβούλων ΕΕΠ θεωρούμε απαραίτητο το διορισμό ΚΕΦΑ με αρμοδιότητα την επιστημονική καθοδήγηση των Κ.Φ.Α που υπηρετούν στις ΣΜΕΑ αλλά και στα   τυπικά σχολεία και αντιμετωπίζουν παιδιά με διαταραχές στην κίνηση και στη συμπεριφορά. Κρίνουμε  λοιπόν επιβεβλημένη την ανάγκη να ληφθούν υπόψη όλα τα παραπάνω ζητήματα που τέθηκαν και αφορούν στην ειδικότητα των Καθηγητών Φ.Α με κωδικό Π.Ε 11.01 και πιστεύουμε ειλικρινά στην ουσιαστική σας παρέμβαση για τη διόρθωση των δίκαιων και αξιοκρατικών αιτημάτων που σας εκθέσαμε.

Με εκτίμηση

Το Δ.Σ και τα Μέλη της Εταιρείας Θεραπευτικής Γυμναστικής  και ΕΦΑ

texlik

(Εκπαιδευτικός)

05 Μαι. 2014
09:27:53
Εξαιρετικά τεκμηριωμένη και είμαστε μαζί στην προσπάθεια να διεκδικησουμε ένα καλύτερο αύριο στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρία σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, γιατί νους υγιής μόνο εν σώματι υγιή!

voula06 Μαι. 2014
02:26:13
Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η επιστολή κατατέθηκε στην ιστοσελίδα της κυβέρνησης στη δημόσια διαβούλευση στο άρθρο 34 http://www.opengov.gr/ypepth/?p=2001. Επίσης, κοινοποιήθηκε σε όλα τα mail των αρμοδιών (Υπουργού, Υφυπουργώ, Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής).
%AΤην Τρίτη στις 6 του μήνα σταματά η διαβούλευση. Έλαβα σοβαρά υπόψη τα σχόλια που μου στείλατε στο mail μου και ευελπιστώ ότι θα έχω και προσωπική επαφή με κάποιον αρμόδιο ώστε να παραθέσω τις απόψεις του συνόλου των μελών της εταιρείας μας.

ΝΙΚΟΣ ΦΛΟΥ

(Καθηγητής Ε.Φ.Α.)

18 Ιουλ. 2014
13:57:05
ΕΠΙΣΗΣ ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΕΘΕΙ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΜΕΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΥΤΕ ΚΥΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΥΤΕ ΚΑΠΟΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ.ΕΧΟΥΝ ΑΠΛΑ ΚΑΠΟΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΙ ΛΟΓΩ ΕΤΩΝ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΟΛΛΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΕΣ!ΕΓΩ ΣΑΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ ΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΔΕΝ ΓΙΝΟΜΑΙ  ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ! ΣΥΓΧΩΡΕΣΤΕΜΕ ΑΝ ΚΑΝΩ ΛΑΘΟΣ!

Όνομα χρήστη

Κωδικός πρόσβασης

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΕΠΟΙΚΟΙΝΩΝΙΑ