ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ FORUM

Αναζήτηση για λέξη / λέξεις:

Επιλογή κατηγορίας:

Επιλογή
Επιλογή
1 - Θέματα που αφορούν τον κλάδο και την Εκπαίδευση παιδιών με αναπηρίες
2- Αυτισμός
Αισθητηριακές διαταραχές
Γνωστικές διαταραχές
Ένταξη -Ενσωμάτωση
Κινητικές αναπηρίες
Οργανικά νοσήματα - Χρόνιες παθήσεις
Ψυχοκινητική Ανάπτυξη

Διαβάστε το κείμενο που πρόκειται να κατατεθεί στη διαβούλευση του νόμου περί Ειδικής Αγωγής και σχολιάστε

voula10 Δεκ. 2014
14:25:38

Αγαπητοί συνάδελφοι, διαβάστε προσεκτικά την παρακάτω επιστολή και καταθέστε τα σχόλια σας! Η συγκεκριμένη επιστολή πρόκειται να κατατεθεί στην ιστοσελίδα της κυβέρνησης στις 14/12. Είναι πολύ σημαντικό να γράψετε τη γνώμη σας!

~Αξιότιμε κ. Υπουργέ και κύριοι Υφυπουργοί,

Τα παρόντα σχόλια αφορούν στην ειδικότητα των Καθηγητών Ειδικής Φυσικής Αγωγής (ΠΕ 11.50). Σας παρακαλούμε θερμά, να διαβάσετε προσεκτικά τα σχόλια μας και να λάβετε υπόψη σας τις παρατηρήσεις μας πριν την ψήφιση του νόμου. Το παρον κείμενο αποτελεί τη συλλογική έκφραση του κλάδου.

Η Ελληνική Εταιρεία Θεραπευτικής Γυμναστικής και Ειδικής Φυσικής Αγωγής (www.eletefa.gr) αποτελεί από το έτος ίδρυσης της (2007), την κοινή έκφραση μελών ΔΕΠ όλων των ΤΕΦΑΑ της χώρας αλλά και όλων των Καθηγητών Φυσικής Αγωγής που έχουν επιλέξει να υπηρετούν τη συγκεκριμένη ειδικότητα που αφορά στα παιδιά, στους νέους και στους ενήλικες με αναπηρίες.

Το καινούργιο νομοσχέδιο λέει: 

άρθρο 4: Η αξιολόγηση πραγματοποιείται από τριμελή διεπιστημονική ομάδα, που απαρτίζεται από έναν εκπαιδευτικό ΕΕ (προσχολικής ή πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ02.50, ΠΕ03.50, έναν κοινωνικό λειτουργό, ΠΕ30 και έναν ψυχολόγο ΠΕ23. Στη διεπιστημονική ομάδα δύναται να καλείται για συνδρομή και οποιοσδήποτε κλάδος του  Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) καθώς και εκπαιδευτικοί Ε.Ε κατά περίπτωση, υπογράφοντας την σχετική γνωμάτευση, είτε υπηρετούν στο ΚΕΔΥ είτε εντός της   Περιφέρειας, κατόπιν εισήγησης της διεπιστημονικής ομάδας του οικείου ΚΕΔΥ και μερικής διάθεσης με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή

Άρθρο 13: όλα τα ανωτέρω ΚΕΔΥ τοποθετείται και υπηρετεί το εξής Εκπαιδευτικό Προσωπικό ΕΠ),  ΕΕΠ και Διοικητικό Προσωπικό (ΔΠ):

      ΠΕ60.50 ή ΠΕ61 – Νηπιαγωγών

     ΠΕ70.50 ή ΠΕ71 – Δασκάλων

     ΠΕ02.50 – Φιλολόγων

     ΠΕ03.50  – Μαθηματικών

       ΠΕ23 – Ψυχολόγων

     ΠΕ30 – Κοινωνικών Λειτουργών

     ΔΕ – Διοικητικών

       Οι οργανικές θέσεις του ν. 2817/2000 άρθρο 2 παράγραφος 4, όπως ισχύει, μεταφέρονται στα ΚΕΔΥ του παρόντος άρθρου και το ΕΠ, το ΕΕΠ και το ΔΠ τοποθετείται στα αντίστοιχα ΚΕΔΥ.

       Στα ΚΕΔΥ τοποθετούνται με απόσπαση, μετάθεση, πρόσληψη, διορισμό μόνο ειδικότητες που μετέχουν στις διαγνωστικές ομάδες. Επίσης μπορούν να τοποθετηθούν κατά περίπτωση με απόσπαση ή με μετάθεση στις αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις, οι ειδικότητες ΠΕ21, ΠΕ26, ΠΕ29, ΠΕ28, ΠΕ31, ΠΕ24, ΠΕ35. Οι ειδικότητες αυτές εφόσον τοποθετηθούν, συμπληρώνουν το ωράριό τους με απόφαση περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης με υποστηρικτικό έργο στις ΣΜΕΕ και τις ΕΔΕΑΥ εντός της περιφέρειας. Παραμένουν στη θέση τους όσοι κλάδοι υπηρετούν ήδη στα ΚΕΔΥ με οργανική θέση.

Άρθρο 20 καινούργιο: Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ (Καθηγητών Δευτεροβάθμιας ΕΕ) όλων των ειδικοτήτων, με τον ισχύοντα κωδικό τους και προέκταση « .50», τοποθετούνται με μετάθεση ή απόσπαση ή πρόσληψη ως  προσωρινοί αναπληρωτές σε αυτοτελείς ΣΜΕΕ, σε τμήματα ένταξης της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ), και παροχής διδασκαλίας στο σπίτι. Οι κλάδοι ΠΕ02.50, ΠΕ03.50, ΠΕ04.50, τοποθετούνται και σε προγράμματα παράλληλης στήριξης – συνεκπαίδευσης. Επίσης οι κλάδοι ΠΕ02.50 και ΠΕ03.50, μπορούν να τοποθετηθούν με μετάθεση ή απόσπαση ή πρόσληψη ως προσωρινοί αναπληρωτές σε θέσεις των ΚΕΔΥ.

 

Μελετώντας το προσχέδιο νόμου που τέθηκε σε διαβούλευση θα θέλαμε να αναφερθούμε σε μερικά καίρια σημεία του νόμου που αφορούν στην ειδικότητα ΠΕ 11.50 (Καθηγητές Ειδικής Φυσικής Αγωγής). Στα άρθρα 04, 13 (Διαγνωστικοί, αξιολογικοί και υποστηρικτικοί φορείς και Λειτουργία και οργάνωση των ΚΕΔΥ, αντίστοιχα), 06 (φοίτηση), 20 (Εκπαιδευτικοί Ειδικής Εκπαίδευσης) και 14 (Επιλογή σχολικών συμβούλων ΕΑΕ και ΕΕΠ).

Πιο συγκεκριμένα, στα άρθρα 04, 13, και 20, στη διεπιστημονική ομάδα αξιολόγησης των ΚΕΔΥ δεν υπάρχει Εκπαιδευτικός Ειδικής Φυσικής Αγωγής. Και ενώ οι κύριες αρμοδιότητες των ΚΕΔΥ, με βάση το νόμο, είναι η ανίχνευση και η διαπίστωση του είδους και του βαθμού των δυσκολιών καθώς και η κατάρτιση εξατομικευμένων ή ομαδικών προγραμμάτων διδακτικής υποστήριξης και δημιουργικής απασχόλησης των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο σύνολο των παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, θεωρήθηκε ότι δεν είναι απαραίτητη η παρουσία Καθηγητή Ε.Φ.Α στη διεπιστημονική ομάδα! Διερωτόμαστε λοιπόν ποια ειδικότητα θα κάνει την κινητική αξιολόγηση αυτών των παιδιών! Η ανάπτυξη του παιδιού ξεκινά από τον κινητικό τομέα και οι αποκλίσεις σε κινητικές δεξιότητες αποτελούν τις πρώτες ενδείξεις διαταραχών που σχετίζονται σχεδόν με όλες τις ομάδες παιδιών με ΕΕΑ (όπως π.χ με Νοητική Ανεπάρκεια, Αυτισμό, Διαταραχή του κινητικού συντονισμού, Διάσπαση Προσοχής με Υπερκινητικότητα και πολλές άλλες). Στον κύκλο τόσο των προπτυχιακών, όσο και των μεταπτυχιακών σπουδών των Κ.Φ.Α με εξειδίκευση στην ειδική αγωγή γίνεται εκπαίδευση των φοιτητών στην ανίχνευση και αξιολόγηση των κινητικών δεξιοτήτων καθώς και στην έγκαιρη παρέμβαση και στο σχεδιασμό κατάλληλων προγραμμάτων ψυχοκινητικής ανάπτυξης. Εξάλλου, τα τρέχοντα προγράμματα σπουδών των ΤΕΦΑΑ της χώρας καθώς και η εκτεταμένη και αναγνωρισμένη στη διεθνή βιβλιογραφία έρευνα (www.scopus.com) που σχετίζεται με την αξιολόγηση και την παρέμβαση σε παιδιά και άτομα με αναπηρίες, αποδεικνύει περίτρανα την επιστημονική κατάρτιση των Κ.Ε.Φ.Α.

Άρθρο 6 καινούργιο: δ. Στην παράλληλη στήριξη τοποθετούνται εκπαιδευτικοί Ε.Ε των κλάδων    ΠΕ71, ΠΕ61, και ΠΕ60, ΠΕ70 που έχουν τα προσόντα του Άρθρου 20 παραγ 2.1,2 του παρόντος νόμου για τη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και ΠΕ02.50, ΠΕ03.50 και ΠΕ04.50 για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Επίσης, ενώ υπάρχει πρόβλεψη στο άρθρο 6 (φοίτηση) για εκπαιδευτικό ΕΑ σε τάξη ένταξης ή παράλληλης στήριξης δεν ισχύει αυτό και για το μάθημα της Φ.Α. Με δεδομένη τη σημασία της κίνησης ως μέσο διαπαιδαγώγησης και ανάπτυξης της προσωπικότητας των παιδιών με αναπηρίες και της κυρίαρχης θέσης που κατέχει το μάθημα της Ειδικής Φυσικής Αγωγής διεθνώς (Ευρώπη και Η.Π.Α.), το οποίο συμπεριλαμβάνεται και θεωρείται ισότιμο με τα άλλα μαθήματα στα σχολεία και στα κέντρα εκπαίδευσης Ατόμων με Αναπηρία, θεωρούμε λυπηρό και άδικο για τους μαθητές με ΕΕΑ που φοιτούν στα τυπικά σχολεία τον έμμεσο αποκλεισμό τους από αυτό. Οι κινητικές διαταραχές που αποτελούν συνοδό πρόβλημα των περισσοτέρων παιδιών με ΕΕΑ γίνονται περισσότερο φανερές στο μάθημα της ΦΑ με αποτέλεσμα το μάθημα που αποτελεί εκτός από μέσο προαγωγής της υγείας, το σημαντικότερο μέσο κοινωνικοποίησης και ψυχαγωγίας των μικρών παιδιών, να τα «αναγκάζει» στην απομόνωση και στην περιθωριοποίηση. Εξάλλου, οι εκπαιδευτικές ανάγκες των συγκεκριμένων παιδιών στα τμήματα ένταξης ή παράλληλης στήριξης μπορούν να εξυπηρετηθούν μόνο από καθηγητές Ε.Φ.Α. που έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις προσαρμογής και εξατομίκευσης της διδασκαλίας του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στα πλαίσια του σχολικού περιβάλλοντος.

Άρθρο 14 καινούργιο: Οι σχολικοί σύμβουλοι ΕΕ και οι σύμβουλοι ΕΕΠ, επιλέγονται με τη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Οι σχολικοί σύμβουλοι ΕΕ είναι αρμόδιοι για την παιδαγωγική και επιστημονική καθοδήγηση του ΕΠ των ΣΜΕΕ προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας , δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης  και των ΚΕΔΥ. Οι ήδη συστημένες θέσεις Σχολικών συμβούλων αφορούν την Πρωτοβάθμια Ειδική Εκπαίδευση και επιπλέον συστήνονται 13 θέσεις Σχολικών Συμβούλων Εδικής  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τα μαθήματα γενικής παιδείας , 13 Σχολικοί Σύμβουλοι Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 13 σύμβουλοι ΕΕΠ στις αντίστοιχες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Οι σύμβουλοι ΕΕΠ είναι αρμόδιοι για την επιστημονική καθοδήγηση των αντίστοιχων ειδικοτήτων ΕΕΠ που  βρίσκονται σε ΣΜΕΕ όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και στα ΚΕΔΥ.

      Οι σχολικοί σύμβουλοι ΕΕ και οι σύμβουλοι ΕΕΠ, για την περιοχή ευθύνης τους, συντάσσουν εξαμηνιαία έκθεση λειτουργίας των σχολικών μονάδων ΕΕ και  αποτίμησης του έργου τους, την οποία αποστέλλουν στην Διεύθυνση Ειδικής Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ και στον Σύμβουλο Α΄ ειδικής εκπαίδευσης του ΙΕΠ.

 

Τέλος, στο άρθρο 14 για την Επιλογή Σχολικών Συμβούλων ΕΑΕ και Συμβούλων ΕΕΠ θεωρούμε απαραίτητο το διορισμό ΚΕΦΑ με αρμοδιότητα την επιστημονική καθοδήγηση των Κ.Φ.Α που υπηρετούν στις ΣΜΕΑ αλλά και στα τυπικά σχολεία και αντιμετωπίζουν παιδιά με διαταραχές στην κίνηση και στη συμπεριφορά. Κρίνουμε λοιπόν επιβεβλημένη την ανάγκη να ληφθούν υπόψη όλα τα παραπάνω ζητήματα που τέθηκαν και αφορούν στην ειδικότητα των Καθηγητών Φ.Α με κωδικό Π.Ε 11.50 και πιστεύουμε ειλικρινά στην ουσιαστική σας παρέμβαση για τη διόρθωση των δίκαιων και αξιοκρατικών αιτημάτων που σας εκθέσαμε.

Με εκτίμηση

Εκ μέρους του Δ.Σ και των μελών της Εταιρείας Θεραπευτικής Γυμναστικής και Ειδικής Φυσικής Αγωγής

Γιαγκάζογλου Παρασκευή, Επίκουρη Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής, ΣΕΦΑΑ, ΑΠΘ

Πρόεδρος Εταιρείας

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΡΖΟΓΛΟΥ

(Καθηγητής Ε.Φ.Α.)

11 Δεκ. 2014
16:01:41
Ένας συνάδελφος έγραψε στη διαβούλευση
%Aάρθρο 13

voula11 Δεκ. 2014
16:57:17
Τι εννοείς Δέσποινα ότι κάποιος έγραψε στο άρθρο 13. Κάνε μία αντιγραφή αυτού που έγραψε και παράθεσε το μαςεδώ για να το δούμε!

AlexKar

(Καθηγητής Ε.Φ.Α.)

12 Δεκ. 2014
20:15:12
Να πω μόνο ότι για να είμαστε απόλυτα σωστοί, η ειδικότητα μας ειναι 11.01 και όχι 11.50
%AΚατά τα άλλα συμφωνώ με το κείμενο και ελπίζω αυτή τη φορά να ακουστούμε..

kalemisk

(Εκπαιδευτικός)

15 Δεκ. 2014
00:54:23
Συμφωνώ απόλυτα με την πρόταση.
%AΝα ελπίσουμε να εισακουστεί.
%AΚ. Καλέμης

Όνομα χρήστη

Κωδικός πρόσβασης

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΕΠΟΙΚΟΙΝΩΝΙΑ