ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ - ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕΛΩΝ

Μουσειοπαιδαγωγική Εκπαίδευση

Οι σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις υποστηρίζουν ότι η αλληλεπίδραση του ανθρώπου με το περιβάλλον (φυσικό, ιστορικό, κοινωνικό, πολιτισμικό) δομεί και τη μάθηση που αποκτά μέσα από βιωματικές δραστηριότητες και όχι από την "ξερή" κατοχή της γνώσης. Την άποψη αυτή ενστερνίζεται και η Μουσειοπαιδαγωγική, η οποία προσπαθεί να «εμπλουτίσει» με πιο ενεργητικές διαδικασίες μάθησης τη σχολική εκπαίδευση, συνδέοντας τη μάθηση με τα γνωστικά πεδία του κοινωνικού, φυσικού, πολιτιστικού περιβάλλοντος.

ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ

της Γιαγκάζογλου Παρασκευής, Επίκουρης καθηγήτριας Ειδικής Αγωγής
ΤΕΦΑΑ, Σερρών Α.Π.Θ.

Όνομα χρήστη

Κωδικός πρόσβασης

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΕΠΟΙΚΟΙΝΩΝΙΑ