Μπάτσιου Σοφία

Αντιπρόεδρος Α'

ΜΠΑΤΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ
 
Η Σοφία Μπάτσιου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Είναι υπεύθυνη για τη διδασκαλία και την οργάνωση των προπτυχιακών μαθημάτων  που σχετίζονται με την Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Κομοτηνής όπως και του μεταπτυχιακού μαθήματος «ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ» του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος «ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ».
Είναι κάτοχος πτυχίου Τ.Ε.Φ.Α.Α του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και διδακτορικού (Ph.D.) διπλώματος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στην Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή.
Η Σοφία Μπάτσιου έχει εκτενή ερευνητική δραστηριότητα σε ότι αφορά στην άσκηση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή αναπηρία με δημοσιευμένες εργασίες και παρουσιάσεις σε συνέδρια, σεμινάρια και ημερίδες στον τομέα της προσαρμοσμένης φυσικής αγωγής.
Ενδιαφέρεται ιδιαίτερα αφενός για την προώθηση της συνεκπαίδευσης των μαθητών με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό σχολείο και αφετέρου για την παρακίνηση  των ατόμων με αναπηρία να ασχοληθούν με τη φυσική δραστηριότητα και τον αθλητισμό.
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Πανεπιστημιούπολη, 69100 Κομοτηνή
Τηλ.: 25310 39708 
Fax: 25310 39623
e-mail: smpatsio@phyed.duth.gr
 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
1. Patsi, Ch., Antoniou, P., Batsiou, S., Bebetsos, Ev.,& Lagiou, K. (2012). Exergames and their Effect on Emotional State in People with Schizophrenia. Balkan Military Medical Review, 15(4): 275 -281.
2. Batsiou S., Bebetsos E., Panteli P., & Antoniou P. (2008). Attitudes and Intention of Greek and Cypriot Primary Education Teachers Towards Teaching Pupils With Special Educational Needs in the Mainstream Schools. International Journal of Inclusive Education. 12 (2) :201-219.
3. Kioumourtzoglou Ε, Batsiou S, Theodorakis Y, Mauromatis, G. (1994). “Selected Motor Skills of Mentally Retarded and Nonretarded Individuals”. Perceptual and Motor Skills, 78, 1011-1015.
4. Kioumourtzoglou Ε, Batsiou S, Theodorakis Y. (1995). “Age Difference and Physical Education Fitness Levels of Mentally Retarded and Non-retarded Individuals”. International Journal of Physical Education, Vol. xxx”, Issue, 1st Quarter.
 
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
1. Πρωτονοταρίου Μ., & Μπάτσιου Σ., (2012). Μέθοδοι διδασκαλίας της φυσικής αγωγής στα τμήματα Συνεκπαίδευσης, Εργοθεραπεία, τεύχος 51, 88-93.
2. Τσουμπακόπουλος Ν., Μπάτσιου Σ., Δούδα Ε., Τοκμακίδης Σ. (2012). ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. Φυσική Αγωγή & Αθλητισμός. 35 (1) .78-82.
3. Πάτση, Χ., Αντωνίου, Π., Μπάτσιου, Σ. Μπεμπέτσος Ε., & Λυμνιούδης Α. (2011). Η επίδραση των προγραμμάτων άσκησης στα άτομα με νοητική υστέρηση . Έρευνα και Εκπαιδευτική Πράξη στην Ειδική Αγωγή. Τόμος ΙΙ., σελ. 63-72.
4. Πάτση, Χ., Αντωνίου, Π.,Μπάτσιου, Σ.,Μπεμπέτσος Ε., Λημνιούδης, Α., (2011). ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ. Ηλεκτρ. Περ.I-TEACHER.GR, τεύχος 2ο Ιανουάριος, σελ. 10-19.
5. Κορωνάκης, Κ., Βόλακλης, Κ., Δούδα, Ε.,Μπάτσιου, Σ.& Τοκμακίδης Σ. (2010). Η επίδραση του είδους της άσκησης στη μείωση των επιπέδων της αρτηριακής πίεσης σε υπερτασικούς ασθενείς. Καρδιά και Αγγεία, XV (1): 19-23.
6. Μπάτσιου Σ., Τρίκκος Ο., Δαφνής Π., & Τόφας Τ. (2008). Άσκηση και Άτομα με Κάκωση Νωτιαίου Μυελού. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό. 6(1) 56-66.
7. Πολατίδου Γ., Μπάτσιου Σ., Τουμπέκης Α., Δούδα Ε., Τοκμακίδης Σ. (2008). Επίδραση της Άσκησης στις Φυσιολογικές Παραμέτρους και στην Κρίσιμη Ταχύτητα των Κολυμβητών Υψηλού Επιπέδου με Κινητικές αναπηρίες. Άθληση και Κοινωνία. 47, 46-53.
8. Γεροκώστα Ε. Αντωνίου Π., Μπάτσιου Σ., & Ταξιλδάρης Κ. (2008). Αξιολόγηση της Επίδρασης Προγράμματος Εκμάθησης Πάλης στους Μαθητές με Προβλήματα Όρασης. Άθληση και Κοινωνία. 47, 54-62.
9. Κραβαρίτης Γ. Μπάτσιου Σ. Δούδα Ε., Τοκμακίδης Σ. Αξιολόγηση τριών προγραμμάτων αποκατάστασης σε ασθενείς με αυχενικό σύνδρομο. (Έγκριση για δημοσίευση από το περιοδικό ‘’Φυσικοθεραπεία’’ 29/10/2008).
10. Ταλιαδούρου Μ., Δούδα Ε., Μπάτσιου Σ., Τοκμακίδης Σ. (2007). Αξιολόγηση των μορφωλογικών χαρακτηριστικών και της μηροϊγνυακής γωνίας σε φυσιολογικά χαμηλού βάρους γέννησης πρόωρα νεογνά. Φυσικοθεραπεία. 10 (3): 171-178.
11. Παπανικολάου Μ., Δούδα Ε., Μπάτσιου Σ., Τοκμακίδης Σ. (2007).  Η επίδραση της ψυχοσωματικής προετοιμασίας της εγκύου στην επιλόχεια κατάθλιψη. Ελευθώ. 12 (1) 25-31.
12. Τσικρίκη Γ., Μπάτσιου Σ., Δούδα Ε, & Αντωνίου Π. (2007). Η Επίδραση ενός Πιλοτικού Προγράμματος Εξάσκησης Βασικών Δεξιοτήτων Καλαθοσφαίρισης σε Άτομα με Μέτρια Νοητική Υστέρηση. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό.5 (3), 352 – 362.
13. Μπάτσιου Σ. (2005). Ένταξη μαθητών με ελλιπή όραση στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Θεραπευτικής Γυμναστικής & 7ου Συμποσίου Ειδικής Φυσικής Αγωγής.
14. Μπάτσιου Σ., Αντωνίου Π., Χατζηκώστα Μ. (2003). Η συνεκπαίδευση των παιδιών με και χωρίς αναπηρία στο μάθημα της φυσικής αγωγής στο σχολείο. Κοινωνική Εργασία, 71, 177-188.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ (short papers)
1. Λαφαζάνη, Π., Μπάτσιου Σ., Μιχαλοπούλου Μ., Μάλλιου Π., & Λαφαζάνη Μ.,(2012). ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ. Πρακτικά (short paper) 5o Πανελλήνιο Συνέδριο Θεραπευτικής Γυμναστικής & 4η Ημερίδα Ειδικής Φυσικής Αγωγής, 30 Νοεμβρίου - 2 Δεκεμβρίου, Θεσσαλονίκη.
2. Μπάτσιου Α., Μπάτσιου Σ., & Ιωακειμίδου Μ. (2012). ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΔΡΗΣ ΚΑΙ ΛΕΠΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑς ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ. Φυσική Αγωγή & Αθλητισμός. 35 (1) . 82-84.
3. Καλλιαρδού Ι.,Μπάτσιου Σ., Δούδα Ε., & Λαπαρίδης Κ. (2012). Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ. Πρακτικά (short paper) 20ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. 18-20 Μαΐου, Κομοτηνή.
4. Διρχαλίδου Σ., Μπάτσιου Σ.,Παπαϊωάννου Α., & Μπεμπέτσος Ε., (2012). Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΦΗΒΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ. Πρακτικά (short paper) 20ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. 18-20 Μαΐου, Κομοτηνή.
5. Γκενό Ν., Καράκη Α., Παπαξάνθης Χ., Μιχαλοπούλου Μ., & Μπάτσιου Σ. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑ-ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΟΥ ΦΛΟΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΟΥΣΙΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΡΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΑΚΡΑΝΙΑΚΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΕΘΙΣΜΟΥ. Πρακτικά (short paper) 20ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. 18-20 Μαΐου, Κομοτηνή.
6. Πολίτη Χ., Μπάτσιου Σ., Δούδα Ε., & Τζιαμούρτας Α. (2012). H ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΠΤΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ. Πρακτικά (short paper) 20ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. 18-20 Μαΐου, Κομοτηνή.
7. Πάτση Χ., Αντωνίου Π., Λάγιου Κ., Μπάτσιου Σ, Μπεμπέτσος Ε, & Κούση Ε. (2012). ΨΗΦΙΑΚΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ. Πρακτικά (short paper) 20ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. 18-20 Μαΐου, Κομοτηνή.
8. Καραολής Ι., Μπάτσιου Σ., Δούδα Ε., & Αντωνίου Π. (2011). ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. Πρακτικά (short paper) 19ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Κομοτηνή 20-22 Μαΐου.
9. Ιγνατίδου Σ., Μπάτσιου Σ., Δούδα Ε. & Σμήλιος Η. (2011). Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ. Πρακτικά (short paper) 19ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Κομοτηνή 20-22 Μαΐου.
10. Ιωαννίδου Δ., Μπάτσιου Σ., Δούδα Ε., &  Κουρτέσης Θ. (2011). ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ. Πρακτικά (short paper) 19ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Κομοτηνή 20-22 Μαΐου.
11. Πολίτη Χ., Μπάτσιου Σ., Δούδα Ε., & Τζιαμούρτας Α. (2011). H ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΒΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ. Πρακτικά 12ουΘεματικού Συνεδρίου ΕΓΒΕ. 10-11 Δεκεμβρίου. Θεσσαλονίκη. Σελ. 45-48
12.Μπάτσιου Σ., Κραβαρίτης Ι., Δούδα Ε. & Τοκμακίδης Σ. (2010). ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ. Πρακτικά (short paper) 18ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Κομοτηνή 21-23 Μαΐου
13. Αραμπατζής Α., Μπάτσιου Σ., Δούδα Ε., & Κώστα Γ. (2010). Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΔΡΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ. Πρακτικά (short paper) 18ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Κομοτηνή 21-23 Μαΐου.
15o
14.Παπαδοπούλου Α., Μπάτσιου Σ.,Δράκου Αικ., Αντωνίου Π., & Μπεμπέτσος Ε. (2009). Το επίπεδο άγχους των αθλητών με και χωρίς αναπηρία κατά τη διάρκεια μεγάλων αγώνων. Πρακτικά 17ουΔιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού.Άθληση και Κοινωνία.49.σελ. 71-75.
15.Κώνστα Ε.,Μπάτσιου Σ.,Δούδα Ε. & Μιχαλοπούλου Μ. (2009). Η επίδραση της άσκησης στα άτομα με σκλήρυνση κατά πλάκας. Πρακτικά17ουΔιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Άθληση και Κοινωνία.49. σελ. 66-70.
16.Τσουλφίδου Ν., Αγγελούσης Ν.,Μπάτσιου Σ., & Καμπάς Α.‘’Αξιοπιστία μεθόδων αξιολόγησης της ισορροπίας σε παιδιά με προβλήματα ακοής’’. Πρακτικά 17ουΔιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Άθληση και Κοινωνία. 49. σελ. 76-80.
17. Πολατίδου Γ., Μπάτσιου Σ., Τουμπέκης Α., Δούδα Ε., & Τοκμακίδης Σ. (2008). Μεταβολές φυσιολογικών παραμέτρων και της κρίσιμης ταχύτητας στη διάρκεια της περιόδου προετοιμασίας σε κολυμβητές υψηλού επιπέδου με κινητικές αναπηρίες. Πρακτικά 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, με Διεθνή Συμμετοχή.- Φυσική Αγωγή & Αθλητισμός, 67 : 48-57..
18.Ζαφειριάδης Ε., Μπεμπέτσος Ε., Μπάτσιου Σ., Διγγελίδης Ν., & Κοκκαρίδας Δ. (2008). Στάση μαθητών χωρίς αναπηρία απέναντι στην ενσωμάτωση μαθητών με αναπηρία πριν και μετά από ένα κοινό πρόγραμμα φυσικής αγωγής στο σχολείο. Πρακτικά 16ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Κομοτηνή 16-18 Μαΐου, Άθληση και Κοινωνία, 3-8.
19.Μπαλατσού Β., Μπάτσιου Σ., Δούδα Ε., & Τοκμακίδης Σ. (2008). Η επίδραση προγράμματος άσκησης στη φυσική κατάσταση των ατόμων με νοητική υστέρηση και ψυχική ασθένεια. Πρακτικά 16ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Κομοτηνή 16-18 Μαΐου,. Άθληση και Κοινωνία. 9-15.
20.Δερίκογλου Α., Μπάτσιου Σ., Μαυρίδης Γ., & Μπεμπέτσος Ε. (2008). Αξιολόγηση ψυχολογικών δεξιοτήτων αθλητών με αναπηρία στο 8ο Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα άρσης βαρών 2007. Πρακτικά 16ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Κομοτηνή 16-18 Μαΐου,. Άθληση και Κοινωνία, 16-22.
21. Κυριακίδου, Θ., Μπάτσιου, Σ. , Αντωνίου, Π., & Τσιάντης, Ι. (2008). Επίπεδο αυτοεκτίμησης και σωματικής αυτοαντίληψης εφήβων με ψυχοκοινωνικές διαταραχές πριν και μετά τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα άσκησης. Πρακτικά 10ου  Πανελλήνιου Συνεδρίου Αθλητικής Ψυχολογίας. Αθήνα 12-14 Δεκεμβρίου., 144-147.
22.Αντωνίου Π.E, Πανδρακλάκη Κ, Μπάτσιου Σ, Αντωνίου Π., & Μπεμπέτσος Ε. (2007). Το Επίπεδο Αυτοαντίληψης και Αυτοεκτίμησης Μαθητών Δημοτικών Σχολείων της Χαλκίδας. Πρακτικά 15ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Κομοτηνή 18-20 Μαΐου, Άθληση και Κοινωνία, 46:9-13.
23.Πανδρακλάκη Κ, Αντωνίου Π.E, Μπάτσιου Σ, Μπεμπέτσος Ε., & Αντωνίου Π. (2007). Το Επίπεδο Αυτοαντίληψης και Αυτοεκτίμησης Μαθητών Λυκείων της Αττικής. Πρακτικά 15ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Κομοτηνή 18-20 Μαΐου, Άθληση και Κοινωνία, 46: 28-33.
24.Παπανικολάου Μ., Δούδα Ε., Μπάτσιου Σ., & Τοκμακίδης Σ. (2007). Η επίδραση της ψυχοσωματικής προετοιμασίας της εγκύου στην επιλόχεια κατάθλιψη. Πρακτικά 15ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Κομοτηνή 18-20 Μαΐου, Άθληση και Κοινωνία, 46 :34-38.
25.Σταθάκη Σ., Φασίδου Ε., Μπάτσιου Σ., Μπεμπέτσος Ε., & Αντωνίου Π. (2007). Το Επίπεδο Ηθικής Ανάπτυξης των Καλαθοσφαιριστών σε Αναπηρικό Αμαξίδιο. Πρακτικά 15ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Κομοτηνή 18-20 Μαΐου, Άθληση και Κοινωνία, 46: 71-74.
26.Τσικρίκη Γ., Μπάτσιου Σ., Κοτρότσου Χ., & Τζεβελέκου Μ. (2007). Θεατρικό Παιχνίδι: μια Νέα Μέθοδος Διδασκαλίας για τα Άτομα με Νοητική Υστέρηση. Πρακτικά 15ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Κομοτηνή 18-20 Μαΐου, Άθληση και Κοινωνία, 46:75-79.
27.Δούδα Ε., Ταλιαδούρου Μ., Μπάτσιου Σ., & Τζάκη Μ. (2007). Αξιολόγηση των μορφολογικών χαρακτηριστικών και της μηροϊγνυακής γωνίας σε φυσιολογικά χαμηλού βάρους γέννησης πρόωρα νεογνά. Πρακτικά 15ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Κομοτηνή 18-20 Μαΐου, Άθληση και Κοινωνία, 46:139-143.
28.Batsiou S, Bebetsos E., Panteli P.,. Laparidis K., & Antoniou P. (2002). Attitudes and intention of Greek and Cypriot primary education teachers upon the submission of special population children in the typical school. Proceedings of 6th Conference of the European Association for Research in Adapted Physical Activity. 30 October-2 November,.
29.Batsiou S., Laparidis K.,  Polemitis A., & Antoniou P. (2002). The effect of practice on treadmill in the heart rate of people with Down syndrome. Proceedings of 6th Conference of the European Association for Research in Adapted Physical Activity. 30 October-2 November.
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
> 120 σε Διεθνή και Ελληνικά συνέδρια, σεμινάρια και ημερίδες.

Όνομα χρήστη

Κωδικός πρόσβασης

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΕΠΟΙΚΟΙΝΩΝΙΑ