Γιαγκάζογλου Παρασκευή

Πρόεδρος

ΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 
H Γιαγκάζογλου Παρασκευή είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής στο ΤΕΦΑΑ Σερρών Α.Π.Θ. Είναι κάτοχος πτυχίου Τ.Ε.Φ.Α.Α του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και διδακτορικού (Ph.D.) διπλώματος στην Ειδική Αγωγή του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Συμμετέχει στη διδασκαλία των μαθημάτων ειδικότητας «Προσαρμοσμένης Φυσικής Αγωγής» και είναι υπεύθυνη του μαθήματος κορμού «Ειδική Αγωγή» και του μαθήματος κατεύθυνσης «Προσχολική Φυσική Αγωγή». Επίσης, συμμετέχει με εισηγήσεις στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Ανθρώπινη Απόδοση και Υγεία» και στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Κινησιολογία» του ΤΕΦΑΑ Σερρών, ΑΠΘ.
          Έχει σημαντική διδακτική εμπειρία στο χώρο της Ειδικής Αγωγής αφού εργάστηκε για 3 χρόνια ως αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο μάθημα Φυσικής Αγωγής και στην εφαρμογή παρεμβατικών προγραμμάτων ψυχοκινητικής αγωγής σε παιδιά με Νοητική Υστέρηση σε ΣΜΕΑ  των νομών Θεσσαλονίκης και Σερρών. Επίσης, δίδαξε διάφορα σχετικά με την ειδική Αγωγή μαθήματα ως επιστημονική συνεργάτης  του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής Θεσσαλίας  και του ΤΕΦΑΑ Σερρών ΑΠΘ (με σύμβαση Π.Δ. 407/80) καθώς και ως διδάσκουσα στο ΙΕΚ Θέρμης Θεσσαλονίκης όπου δίδαξε στην Ειδικότητα Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.
          Επίσης, γνωρίζει τη νοηματική γλώσσα και είναι κριτής διεθνούς επιπέδου 1 στο παραολυμπιακό άθλημα για άτομα με τύφλωση «goal ball» όπου και συμμετείχε ως κριτής του αγωνίσματος στους παραολυμπιακούς αγώνες «Αθήνα 2004». Έχει δουλέψει ως συντονίστρια και συνοδός σε κατασκηνώσεις για άτομα με ειδικές ανάγκες της ΠΟΣΓΚΑμεΑ και ως προπονήτρια της ομάδας στίβου ατόμων με τύφλωση και σοβαρά προβλήματα όρασης «Ήφαιστος».
Η Γιαγκάζογλου Παρασκευή έχει εκτενή  ερευνητική δραστηριότητα σε ότι αφορά στην ψυχοκινητική ανάπτυξη και αξιολόγηση μικρών παιδιών και ατόμων με αναπηρίες καθώς και στα θεραπευτικά προγράμματα άσκησης ΑμεΑ. Είναι κριτής (αξιολογητής επιστημονικών εργασιών) σε 3 διεθνή επιστημονικά περιοδικά και σε 2 Ελληνικά και έχει περισσότερες από 40 δημοσιευμένες εργασίες σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά καθώς και σε πρακτικά διεθνών και ελληνικών συνεδριών.
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Σέρρες
Άγιος Ιωάννης, 62110, Σέρρες
Τηλ.: 2310 991066, 6974 146187
e-mail: pgiagaz@phed-sr.auth.gr
 

 

 

 
                                         

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά:

 1. Giagazoglou, P. Sidiropoulou M., Kouliousi, C., & Kokaridas, D. (2013). Motor developmental delays of institutionalized preschool aged children. Early child development and Care, accepted for publication.
 2. Giagazoglou, P. (2013). The interaction effect of gender and socioeconomic status on development of preschool aged children in Greece. Infants & Young Children, 26(2), 177-186.
 3. Giagazoglou, P., Arabatzi, F., Dipla, K., Liga, M., Kellis, E. (2012). Effect of a hippotherapy intervention program on static balance and strength in adolescents with intellectual disabilities. Research in Developmental Disabilities, 33(6), 2265-2270.
 4. Giagazoglou, P., Kouliousi, C., Sidiropoulou, M., & Fahantidou, A. (2012). The effect of institutionalization on psychomotor development of preschool aged children. Research in  Developmental Disabilities, 33(3), 964-970.
 5. Sidiropoulou, M., Kokaridas, D., Giagazoglou, P., Karadonas, M., & Fotiadou, E. (2012). Incidence of exercise induced asthma in adolescent athletes under different sports training and environmental conditions. Journal of Strength and Conditioning Research, 26 (6), 1644-1650.
 6. Giagazoglou, P., Kabitsis, N., Kokaridas, D., Zaragas, C., Katartzi, E., & Kabitsis, C. (2011). The movement assessment battery in Greek preschoolers: The impact of age, gender, birth order, and physical activity on motor outcome. Research in  Developmental Disabilities, 32 (6), 2577-2582.
 7. Salonikidis K., Amiridis, IG., Oxyzoglou, N.,  Giagazoglou, P., & Akrivopoulou, G. (2011). Wrist flexors are steadier than extensors. International journal of sports medicine, 32 (10), 754-760.
 8. Giagazoglou, P., Katis, A., Kellis, E., & Natsikas, C. (2011). Differences in soccer kick kinematics between blind players and controls. Adapted Physical Activity Quarterly, 28(3), 251-266.
 9. Zafeiridis, A., Giagazoglou, P., Dipla, K., Salonikidis K., Karra C., Kellis, E. (2010). Muscle fatigue during intermittent exercise in individuals with mental retardation. Research in developmental disabilities, 31: 388–396.
 10. Giagazoglou, P., Amiridis, IG., Zafeiridis, A., Thimara, M., Kouvelioti, V.,  Kellis, E. (2009). Static balance control and lower limb strength in blind and sighted women. European Journal of Applied Physiology, 107: 571–579.
 11. Giagazoglou, P., Karagianni, O., Sidiropoulou, M., Salonikidis, K. (2008). influences of preschool quality and physical activity programs on children’s gross motor skills. European Psychomotricity Journal, 1; 2, 54-60.
 12. Giagazoglou, P., Kyparos, A. Fotiadou, E., & Angelopoulou, N. (2007) The effect of residence area and mother’s education on motor development of preschool aged children. Early child development and care, 5, 479-492.
 13. Fotiadou, E.G, Tsimaras, V.K, Giagazoglou, P.F., Sidiropoulou, M.P., Karamouzi A.M., Angelopoulou, N.A.  (2006). Effect of rhythmic gymnastics on the rhythm perception of children with deafness. Journal of strength & Conditioning research, 20 (2), 298-303.
 14. Giagazoglou, P., Tsimaras, V., Fotiadou, E., Evaggelinou, C., Tsikoulas, I., & Angelopoulou, N. (2005). Standardization of the motor scales of the Griffiths Test No II on children aged 3 to 6years in Greece. Child, Care, Health & Development, 31, 321-330.                                                 
 15. Tsimaras,V. Giagazoglou, P., Fotiadou, E., Christoulas K., & Angelopoulou, N. (2003). The effect of jog-walk training on cardiorespiratory fitness of adults with Down Syndrome. Perceptual & Motor Skills, 96, 1239-1251.                
 16. Denda O., Patsanas T., Dalkiranis A., Nikolaidou E., Giagazoglou, P. Mylonas A. (2003). The effect of recreational exercise on weight gain and subcutaneous fat deposition in pregnancy and on birth weight. Studies in Physical Culture and Tourism, 10, 2, 99-110.
 17. Fotiadou, E., Giagazoglou, P., Kokaridas D., Angelopoulou, N., Tsimaras, V. & Tsorbatzoudis C. (2002). Effects of a rhythmic gymnastics program on Dynamic balance of Deaf Children. European Journal of special needs education 17, 3: 301-309.                                                                                             
 18. Giagazoglou, P., Fotiadou, E., Angelopoulou, N. Tsikoulas, I., & Tsimaras,V. (2001). Gross and fine motor skills of left-handed preschool children. Perceptual & Motor Skills, 92, 1122-1128.  

Σε Ελληνικά επιστημονικά περιοδικά:

 1. Γιαγκάζογλου Π., Κατσιμάνης Γ., Σιδηροπούλου Μ., Ματέρη, Δ. (2008-09)  Εκτίμηση της κινητικής ανάπτυξης ατόμων με μέτρια νοητική καθυστέρηση ηλικίας 16-22 ετών. Θέματα Ειδικής Αγωγής, 43, 3-17.
 2. Σιδηροπούλου Μ., Γιαγκάζογλου Π., Φωτιάδου Ε., Κοτζαμανίδου Ν.,  Αγγελοπούλου Ν. (2007) Συχνότητα ασκησιογενούς άσθματος σε αθλούμενα παιδιά στο ποδόσφαιρο. Αθλητική Απόδοση και Υγεία, 6 (1), 7-20.
 3. Γιαγκάζογλου Π., Λίγκα Μ., Ηλιοπούλου Ε., Λεπτοκαρίδου Ε. (2007). Διαφορές φύλου στην κινητική ανάπτυξη παιδιών προσχολικής ηλικίας. Γυναίκα και άθληση, 5, 75-85.
 4. Κατσιμάνης Γ., Ευαγγελινού Χ., Χριστούλας Κ., Κάνδραλη Ι., Γιαγκάζογλου Π., Αγγελοπούλου Ν. (2003). Η επίδραση προσαρμοσμένου προγράμματος φυσικής αγωγής στην ανάπτυξη της αδρής κινητικότητας και της αερόβιας ικανότητας σε νεαρά άτομα με σπαστική διπληγία. Αθλητική Απόδοση και Υγεία, 1, 31-53.
 5. Φωτιάδου Ε. Τσιμάρας Β., Γιαγκάζογλου Π., Σιδηροπούλου Μ. (2002). Αντίληψη ρυθμικών προτύπων από παιδιά με κώφωση (πρόδρομη μελέτη). Παιδιατρική Βορείου Ελλάδος 14, 3.
 6. Γιαγκάζογλου Π., Αγγελοπούλου Ν. (2001) Κινητική αξιολόγηση στην προσχολική ηλικία. Αθλητική Απόδοση και Υγεία, 3, (2) 129-142.
 7. Αγγελοπούλου Ν., Γιαγκάζογλου Π., Τσιμάρας Β., Φωτιάδου Ε. (1998). Σχέση αναπτυξιακών κλιμάκων και σχολικής επίδοσης. Γαληνός, 40 (3), 325-334.

Σε πρακτικά διεθνών και Ελληνικών συνεδρίων (full paper)

 1. Γιαγκάζογλου Π., Κουλιούση Χ., Σιδηροπούλου Μ. Η επίδραση του ιδρυματισμού στην ανάπτυξη του παιδιού. 5o Πανελλήνιο Συνέδριο Θεραπευτικής Γυμναστικής & 4η Ημερίδα Ειδικής Φυσικής Αγωγής, Θεσσαλονίκη, Δεκεμβρίος, 2012.
 2. Γιαγκάζογλου Π., Αραμπατζή Φ., Λίγκα Μ., Κουλιούση Χ., Καρρά, Χ. Η επίδραση ενός παρεμβατικού προγράμματος ιπποθεραπείας στο χρόνο αντίδρασης εφήβων με Νοητική Υστέρηση. 5o Πανελλήνιο Συνέδριο Θεραπευτικής Γυμναστικής & 4η Ημερίδα Ειδικής Φυσικής Αγωγής, Θεσσαλονίκη, Δεκεμβρίος, 2012.
 3. Κουλιούση Χ., Γιαγκάζογλου Π. Παράγοντες του οικογενειακού, κοινωνικού και εκπαιδευτικού περιβάλλοντος  που μπορεί να επηρεάσουν την ψυχοκινητική ανάπτυξη του παιδιού.   5o Πανελλήνιο Συνέδριο Θεραπευτικής Γυμναστικής & 4η Ημερίδα Ειδικής Φυσικής Αγωγής, Θεσσαλονίκη, Δεκεμβρίος, 2012.
 4. Καρρά  Χ. Γιαγκάζογλου Π., Λεπτοκαρίδου Ε., Νάτσιου Σ. Η επίδραση ενός εξατομικευμένου παρεμβατικού προγράμματος με τη χρήση τραμπολίνου στην κινητική ικανότητα παιδιών με Νοητική Υστέρηση. 5o Πανελλήνιο Συνέδριο Θεραπευτικής Γυμναστικής & 4η Ημερίδα Ειδικής Φυσικής Αγωγής, Θεσσαλονίκη, Δεκεμβρίος, 2012.
 5. Νάτσιου Σ., Γιαγκάζογλου Π., Λεπτοκαρίδου Ε., Κουλιούση Χ. Σχέση της σωματικής αυτοαντίληψης με τη συχνότητα συμμετοχής στη φυσική δραστηριότητα ατόμων με κινητικές αναπηρίες. 5o Πανελλήνιο Συνέδριο Θεραπευτικής Γυμναστικής & 4η Ημερίδα Ειδικής Φυσικής Αγωγής, Θεσσαλονίκη, Δεκεμβρίος, 2012.
 6. Μήτσιου Μ., Σιδηροπούλου Μ., Γιαγκάζογλου Π., Τσιμάρας Β. Η επίδραση προγράμματος παρέμβασης με τραμπολίνο σε παιδιά σχολικής ηλικίας με αναπτυξιακή διαταραχή του κινητικού συντονισμού. 5o Πανελλήνιο Συνέδριο Θεραπευτικής Γυμναστικής & 4η Ημερίδα Ειδικής Φυσικής Αγωγής, Θεσσαλονίκη, Δεκεμβρίος, 2012.
 7. Γιαγκάζογλου Π. Πρώιμη παρέμβαση σε παιδιά με Νοητική ανεπάρκεια. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θεραπευτικής Γυμναστικής και 9ο Συμπόσιο Ειδικής Φυσικής Αγωγής. Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2010.
 8. Zaragas H., Kampitsis H., Giagazoglou P. & Vlahopoulos S. Motor and mental representation of preschool aged children. European Psychomotricity Journal, Special Issue: 1st Symposium of SPA-Hellas, 1, 28-35, 2008.
 9. Γιαγκάζογλου Π. Αξιολόγηση δύναμης και ισορροπίας σε άτομα με τύφλωση. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θεραπευτικής Γυμναστικής και 8ο Συμπόσιο Ειδικής Φυσικής Αγωγής. Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2008.
 10. Γιαγκάζογλου Π. Διαφορές στην κινητική ανάπτυξη παιδιών αγροτικών και αστικών περιοχών προσχολικής ηλικίας. Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου συνεδρίου, θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις στην εκπαιδευτική πραγματικότητα. Εταιρεία επιστημών αγωγής, Δράμα 2006, σελ. 704-707.
 11. Γιαγκάζογλου Π. Προσαρμογή αθλημάτων σε άτομα με ελλιπή όραση ή τύφλωση. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θεραπευτικής Γυμναστικής και 7ο Συμπόσιο Ειδικής Φυσικής Αγωγής. Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2005.
 12. Tsimaras, V., Angelopoulou, N.,  Fotiadou, E., Giagazoglou, P. (1999) Effect of stretching program on flexibility in adults with mental retardation. International conference “Movement and Health” organized by the faculty of Physical Culture, Palacky University Olomouc. Movement and Health, 1999: 529-32.
 13. Angelopoulou, N.,   Fotiadou, E., Tsimaras, V., Giagazoglou, P. (1999) Assessment of dynamic balance in deaf children. A comparative study. International conference “Movement and Health” organized by the faculty of Physical Culture, Palacky University Olomouc. Movement and Health, 1999: 101-103.

Όνομα χρήστη

Κωδικός πρόσβασης

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΕΠΟΙΚΟΙΝΩΝΙΑ