Σκορδίλης Εμμανουήλ

Αντιπρόεδρος Β'

ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Ο Σκορδίλης Εμμανουήλ είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Προσαρμοσμένης Κινητικής Αγωγής (Adapted Physical Activity). Εργάζεται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Διδάσκει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο μαθήματα του γνωστικού του αντικειμένου (π.χ. διδασκαλία μαθητών/ τριών με αναπηρίες σε «ειδικά» ή και σε «γενικά» σχολεία - σε συνθήκες ένταξης/ ενσωμάτωσης, μετρήσεις και αξιολόγηση στην προσαρμοσμένη κινητική αγωγή, φυσική δραστηριότητα σε μαθητές/τριες με κινητικές αναπηρίες, κοκ). Έχει ολοκληρώσει την επιμέλεια – μετάφραση σε δυο βιβλία του γνωστικού του αντικειμένου και έχει πλούσια ερευνητική δραστηριότητα με δημοσιεύσεις σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά καθώς και ανακοινώσεις σε συνέδρια.
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Σκορδίλης Εμμανουήλ
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, ΕΚΠΑ
Εθνικής Αντίστασης 41, Δάφνη 17237, Αθήνα,
Τηλ: 210-7276024, email: eskord@phed.uoa.gr
Δημοσιεύσεις
1. Νικολόπουλος, Α., & Σκορδίλης, Ε. Κ. (2008). Η επίδραση της εκμάθησης κολύμβησης στις λεπτές κινητικές δεξιότητες των μαθητών/ τριων πρώτης σχολικής ηλικίας. Οργάνωση του Αθλητισμού, 6(1), 69-76.
2. Spanaki, I., Nikolopoulos, A., Skordilis, E., & Koutsouki, D. (2008). Motor and graphomotor performance of students aging from 5 to 10 Years Old. European Psychomotricity Journal, 1(2), 38-45.
3. Δούκα, Α., Σκορδίλης, Ε., Κουτσούκη, Δ., & Θεοδωράκης, Ι. (2008). Ανίχνευση διατροφικών διαταραχών σε αθλήτριες υψηλού επιπέδου του υγρού στίβου. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό, 6(1), 87-96.
4. Καρκαλέτση, Φ., Σκορδίλης, Ε., & Κουτσούκη, Δ. (2008).  Η Εφαρμογή της Θεωρίας Σχεδιασμένης Συμπεριφοράς για την Υιοθέτηση Υγιεινής Διατροφής σε Ενήλικες. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό, 6(2), 195 – 205.
5. Douka, Α., Grammatopoulou, E., Skordilis, Ε. & Koutsouki, D. (2009). Factor analysis and cut-off score of the 26-item Eating Attitudes Test in a Greek sample. Biology of Exercise, 5(1), 51-67.
6. Grammatopoulou, E., Skordilis, E., Koutsouki, D., & Baltopoulos, G. (2009). An 18-item AQLQ(S) model: a reply to Juniper. Quality of Life Research, 18, 535-539.
7. Κοτοπούλης, Π., Τσίγκανος, Γ., Σκορδίλης, Ε., & Κουτσούκη, Δ. (2009). Φυσική δραστηριότητα σε παιδιά με επιληψία. Οργάνωση του Αθλητισμού, 7, 47-52.
8. Grammatopoulou, E., Belimpasaki, V., Valalas, A., Michos, P., Skordilis, E., & Koutsouki, D. (2010). Active cycle of breathing techniques contributes to pain reduction in patients with rib fractures. Hellenic Journal of Surgery, 82, 42-47.
9. Katsoulas, T., Skordilis, E. K., Myrianthefs, P., Fildisis, G., Theodosopoulou, E., & Baltopoulos, G. (2010). Validity of St. George’s Respiratory Questionnaire for Greek patients with chronic obstructive pulmonary disease. Perceptual and Motor Skills, 110, 772-788.
10. Myrianthefs, P., Gavala, A., Skordilis, E., Grammatopoulou, E., Fildissis, G., Gregorakos, L., & Baltopoulos, G. (2010). Spirometric reference values from a sample of an urban Greek population. Respiratory Therapy, 5, 36-41.
11.Theodorou, A., & Skordilis E. (2010). Consequences of the European Team Championships' new rules on Pole Vault. International Journal of Performance Analysis in Sport, 10(2), 121-130.
12. Konstantinakos, P., Skordilis, E., Tripolitsioti, A., & Papadopoulos, A. (2010). Validity and reliability evidence of the attitudes towards physical activity of Greek prisoners. Biology of Exercise, 6(2), 39-48.
13. Σπανάκη, Ε., Σκορδίλης, Ε., & Βενετσάνου, Φ. (2010). Η επίδραση ενός προγράμματος ψυχοκινητικής αγωγής στην κινητική απόδοση παιδιών πρώτης σχολικής ηλικίας. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό, 8(1).
14. Kalyvas,V.A., Koutsouki, D., & Skordilis, E. (2011), Attitudes of Greek Physical Education Students towards Participation In a Disability-Infusion Curriculum, Education Research Journal 1(2), 24-30. Available online http://www.resjournals.com/ERJ
15. Grammatopoulou, E., Skordilis, E., Stavrou, N., Myrianthefs, P., Karteroliotis, K., Baltopoulos, G., & Koutsouki, D. (2011). The effect of physiotherapy-based breathing retraining on asthma control. Journal of Asthma, 48, 593-601.
16. Tsopani, D., Dallas, G., Skordilis, E. (2011). Competitive State Anxiety and performance in young female rhythmic gymnasts. Perceptual and Motor Skills, 112(2), 549-560.
17. Karakasidou, P., Skordilis, E. K., Donta, I., & Lyritis, G. P. (2011). Postural profiles and falls of osteoporotic women. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation, 25, 1-12.
18. Chrysagis, N., Skordilis, E. K., Stavrou, N., Grammatopoulou, E., & Koutsouki, D. (2012). The effect of a treadmill program on gross motor function of ambulatory adolescents with spastic cerebral palsy. American Journal of Physical Medicine and Rehabilitation, 91, 747-760.
19. Chrysagis, N., Skordilis, E. K., Tsiganos, G., & Koutsouki, D. (2012). Validity evidence of the Lateral Step Up – LSU test for adolescents with spastic cerebral palsy. Disability and Rehabilitation, 1-6 (DOI: 10.3109/09638288.2012.711896).
20. Karkaletsi, F., Skordilis E. K., Evaggelinou, C., Grammatopoulou, E., & Spanaki, E. (2012). Research trends in Adapted Physical Activity. European Journal of Adapted Physical Activity, 5(2), 45-64.
21. Theodorou, A., & Skordilis, E. (2012). Evaluating the approach run of class F11 visually impaired athletes in triple and long jumps. Perceptual and Motor Skills, 114(2), 1-15.
 
 
Ανακοινώσεις
1. Γιαννάδου, E., Αποστολοπούλου, Φ., Βαμβακά, Β., Παπαδόπουλος, Τ., Νικόπουλος, Ε., Xρυσάγης, Ν., & Σκορδίλης, Ε. (2008) Επίδραση προγράμματος κολύμβησης στην λειτουργική ικανότητα παιδιών με ΕΠ, 11Ο  Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με διεθνή  συμμετοχή. Θεσσαλονίκη, 11-13 Απριλίου.
2. Skordilis, E., Grammatopoulou, & Koutsouki, D. (2008). Confirmatory factor analysis of the 18-item standardized asthma quality of life questionnaire AQLQ(S) in Greek adult patients with asthma. Oral Presentation during the International Congress of EUCAPA, Torino, October 9-11.
3. Skordilis, E., Koutsouki, D., & Karkaletsi, F. (2008). Overweight and obesity of Greek children with mental retardation and the influence of parental nutritional habits. Oral Presentation during the International Congress of EUCPA, Torino, October 9-11.
4. Koutsouki, D., Chrysagis, N., & Skordilis. E. (2008). The effect of a swimming program in gross motor function of children with cerebral palsy. Oral Presentation during the International Congress of EUCPA, Torino, October 9-11.
5. Koutsouki, D., Thomopoulou, I., & Skordilis, E. (2008). Validity and reliability of the quality of life index and the UCLA Lonileness scale in Greek elderly. Oral Presentation during the International Congress of EUCPA, Torino, October 9-11.
 
6. Σπανάκη, Ε., Σκορδίλης Ε., & Μπαλτόπουλος Π. (2008). Επίδραση παρεμβατικού προγράμματος ψυχοκινητικής αγωγής στις αδρές- λεπτές κινητικές δεξιότητες μαθητών πρώτης σχολικής ηλικίας . 16ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού,  Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο. Θράκη.
7. Σπανάκη, Ε., Σκορδίλης, Ε., & Μπαλτόπουλος, Π. (2009). Επίδραση προγράμματος Ψυχοκινητικής Αγωγής σε παιδιά με χαμηλή κινητική απόδοση.  17ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Θράκης, ΤΕΦΑΑ Κομοτηνή.
8. Μαυρόπουλος, Α., Μακρίδου, Α., Τσάμης, Π., Νικόπουλος, Μ., Καλαϊτζόγλου, Κ., & Σκορδίλης, Ε. (2009). Στάσεις μαθητών χωρίς αναπηρίες για την ένταξη μαθητών με αναπηρίες στη φυσική αγωγή. Πρακτικά 17ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής κι Αθλητισμού. Πανεπιστήμιο Θράκης, ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής.
9. Καρκαλέτση, Φ., Τζιαμαλή, Β., Ζαρώτης, Ι., & Σκορδίλης, Ε. (2009). Επαγγελματική εξουθένωση εργαζομένων σε φορείς ειδικής αγωγής. Πρακτικά 17ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής κι Αθλητισμού. Πανεπιστήμιο Θράκης, ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής.
10. Σπανάκη, Ε., Σύψα, Χ., & Σκορδίλης, Ε. (2009). Επίδραση προγράμματος ψυχοκινητικής αγωγής σε μαθητές 7-9 ετών. Πρακτικά 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Αθήνα.
11. Theodorou A., Skordilis E., Paradisis G. (2009). Possible effects of new regulation implementation on high jump event. Fourteenth Annual Congress of the European College of Sports Science. Oslo Norway, Book of Abstract, 2009.
12.Theodorou A., Skordilis E., Paradisis G.(2009). Possible effects of new regulation implementation on pole vault event. Fourteenth Annual Congress of the European College of Sports Science. Oslo Norway, Book of Abstract, 2009.
13. Grammatopoulou, E., Skordilis, E., & Koutsouki, D. (2009). BMI in Greek adult patients with asthma. Oral Presentation during the International Congress of ISAPA, Gavle, Sewden, 23-27 June 2009
 
14. Douka, A., Asonitou, K., Skordilis, E., & Koutsouki, D. (2009). Athletic profile of Greek elite sitting volleyball players. Poster Presentation during the International Congress of ISAPA, Gavle, Sewden, 23-27 June 2009.
15. Chrysagis, N., Charitou, S., Skordilis, E.,  & Koutsouki, D. (2009). Athletic profile of Greek wheelchair basketball players. Poster Presentation during the International Congress of ISAPA, Gavle, Sewden, 23-27 June 2009.
16. Καρακασίδου, Π., Σκορδίλης, Ε., Δοντά, Ι., & Λυρίτης, Γ. (2009). Χαρακτηριστικά όρθιας στάσης οστεοπορωτικών γυναικών με σπονδυλικά κατάγματα. Πρακτικά 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου Εργοθεραπείας, 28-29 Νοεμβρίου, Αθήνα.
17.Theodorou, A., Skordilis, E., & Paradisis, G. (2010). Effects Of New Rules Implementation On The Pole Vault Event. Medicine & Science in Sports & Exercise 42(5):697. ACSM 2010, Baltimore, USA.
18. Smirniotou, A., Theodorou, A., Skordilis, E., Panteli, F., Padulles, J.M., Torralba, M.A., & Tasoulas, E (2010). Regulation of gait in the approach phase of the long jump in blind athletes. Fifteenth Annual Congress of the European College of Sports Science. 23-26 June, Antalya 2010 – Turkey, Book of Abstract, pp 178.
19. Καρκαλέτση, Φ., Ζαρώτης Ι., Σκορδίλης Ε., & Ευαγγελινού Χ. (2010).  Παράγοντες που επηρεάζουν την επαγγελματική εξουθένωση εργαζομένων σε φορείς ειδικής αγωγής στην Ελλάδα. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θεραπευτικής Γυμναστικής, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Θεσσαλονίκη.
20. Τζιαμαλή, Β., Καρκαλέτση, Φ., Ζαρώτης, Γ., Σκορδίλης, Ε., & Ευαγγελινού, Χ. (2010). Επαγγελματική Εξουθένωση και Ποιότητα Ζωής Εργαζομένων σε Φορείς Ειδικής Αγωγής. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ειδικής Αγωγής, Εταιρεία Ειδικής Παιδαγωγικής Ελλάδος, Αθήνα.
21. Karkaletsi, F., Zarotis, Y., Skordilis, E., & Evaggelinou, C. (2010). Burn Out and Depression of Professionals in Special Education Settings.  European conference of adapted physical activity, European Federation of Adapted Physical Activity, Jyvaskyla, Finland.
 
 
22. Σπανάκη, Ε., & Σκορδίλης, Ε. (2010). Επίδραση ψυχοκινητικού προγράμματος στις γραφοκινητικές δεξιότητες μαθητών 7 -9 ετών, με χαμηλή κινητική απόδοση. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ειδικής Αγωγής, Εταιρεία Ειδικής Παιδαγωγικής Ελλάδος Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών, Αθήνα.
23. Πάσχος, Κ., Καρκαλέτση, Φ. & Σκορδίλης, Ε. (2011). Ποιότητα Ζωής σε Έλληνες γονείς παιδιών με αναπηρία. Επιστημονικό Συνέδριο «Έρευνα και Εφαρμογές στην Αθλητική Επιστήμη». Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα.
24. Σπανάκη Ε., Ζερβάκη Κ.,  Κουρκουνάσιου Μ.,  Σκορδίλης Ε., & Λαμπροπούλου Β. (2011). Επίδραση προγράμματος ανάπτυξης λεπτής κινητικότητας στις γραφοκινητικές δεξιότητες μαθητών/τριών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Επιστημονικό Συνέδριο “ Έρευνα & Εφαρμογές στην Αθλητική  Επιστήμη”  Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστημίο Αθηνών. 
25. Σκορδίλης, Ε. (2011).  Eπαγγελματική εξουθένωση σε εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής: παρεμβατικά προγράμματα. Επιστημονικό Συνέδριο «Έρευνα και Εφαρμογές στην Αθλητική Επιστήμη». Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα.
26. Παπάς Δ., Αλχασίμι Ε., Παντελιδάκης Σ., Δούκα Α., Σκορδίλης Ε. (2011).  Η επίδραση παρεμβατικού προγράμματος εκμάθησης κολύμβησης στην αδρή κινητικότητα και στη δύναμη μαθητών /-τριων δημοτικού. Επιστημονικό Συνέδριο «Έρευνα και Εφαρμογές στην Αθλητική Επιστήμη». Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα.
27. Theodorou Α., Skordilis E., Tasoulas Ε., Smirniotou A., & Paradisis G. (2011). Stride regulation at the approach phase of long jump in visually impaired (F13) athletes. Portuguese Journal of Sport Sciences 11 (Suppl. 2), 395 – 397. ISBS 2011, Porto, Portugal.
28. Κουρκουνάσιου, Μ., Σκορδίλης, Ε. (2012). Αξιολόγηση συμπεριφοράς σε μαθητές με νοητική καθυστέρηση. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θεραπευτικής Γυμναστικής και 4η Ημερίδα Ειδικής Φυσικής Αγωγής, ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ (30 Νοεμβρίου – 2 Δεκεμβρίου).
29. Θεοδώρου, Α., Πανουτσακόπουλος, Β., Κοτζαμανίδου, Μ. Χ., Πλαϊνης, Σ., Σκορδίλης, Ε., Παπαϊακώβου, Γ. Ι. (2012). Διαμόρφωση του μήκους διασκελισμού και ακρίβεια τοποθέτησης στο βατήρα απογείωσης του άλματος σε μήκος αθλητριών με και χωρίς προβλήματα όρασης. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θεραπευτικής Γυμναστικής και 4η Ημερίδα Ειδικής Φυσικής Αγωγής, ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ (30 Νοεμβρίου – 2 Δεκεμβρίου).
30. Καρζή, Θ., Καρτερολιώτης, Κ., Σκορδίλης, Ε., Ασωνίτου, Κ., Κουτσούκη, Δ. (2012). Θεμελιώδη κινητικά πρότυπα μαθητών/ τριών με και χωρίς αναπτυξιακή διαταραχή του κινητικού συντονισμού σε νηπιαγωγεία με και χωρίς σχολικό παιδότοπο. 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής Ψυχολογίας, ΤΕΦΑΑ, Αθήνα (14 – 16 Δεκεμβρίου).

Όνομα χρήστη

Κωδικός πρόσβασης

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΕΠΟΙΚΟΙΝΩΝΙΑ