ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από:

Γιαγκάζογλου Παρασκευή

Πρόεδρος

Καρρά Χρυσάνθη

Γραμματέας

Μπάτσιου Σοφία

Αντιπρόεδρος Α'

Σκορδίλης Εμμανουήλ

Αντιπρόεδρος Β'

Βικτωρία Ξαρχάκου

Ταμίας

Κώτσικας Γεώργιος

Μέλος

Ηλιοπούλου Σταλακτή

Μέλος

Καραϊωσήφ Αλέξανδρος

Αναπληρωματικό Μέλος

Όνομα χρήστη

Κωδικός πρόσβασης

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΕΠΟΙΚΟΙΝΩΝΙΑ